Yabancı Diller Yüksekokulu


Komisyonlar

Yabancı Diller Yüksekokulu Komisyonları

Yüksekokulumuzdaki komisyon bilgileri için butonları kullanınız.

Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu

 • Öğr. Gör. Ayşegül ÖZDEMİR (Komisyon Başkanı)
 • Komisyonumuz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim faaliyetlerindeki kalitenin arttırılması için çalışmaktadır.
  Amacımız;

  -Akdeniz Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun gerçekleştireceği eğitim ve toplantılara katılarak gelişmeleri yakından takip etmek,

  -yabancı dil becerilerini esas alan, iletişim odaklı ve öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsemek,

  -öğretim kalitesini artırmak için belirli aralıklarla akademik ve idari personelimiz ile toplantılar düzenlemek,

  -anket değerlendirmeleri sonucunda ve yüksekokulumuzdaki komisyon toplantıları sonrası belirlenen gereksinim, beklenti ve önerileri dikkate alarak yüksekokulumuzdaki diğer komisyonlar ile birlikte eğitim-öğretim için en uygun şartları sağlamaktır.

  Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

Mesleki Gelişim Komisyonu

 • Öğr. Gör. Bengü ŞAHİN KİMYON (Komisyon Başkanı)
 • Meslek Gelişim Komisyonu, akademik personelimizin var olan bilgi, beceri ve tecrübelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Öğretim elemanlarının mesleki anlamda kendilerinde geliştirmeye ihtiyaç duydukları konuları belirler ve gerekli hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenler.

  Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili güncel yaklaşımlar konusunda öğretim elemanları ile paylaşımda bulunarak tüm öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine destekte bulunur.

  Göreve yeni başlayan akademik personelimizin, ders işleniş ve materyal kullanımı konusunda bilgi sahibi olması için yüksekokulumuzda hizmet veren tüm birimler tarafından bilgilendirme toplantıları düzenler.

5i Yabancı Dil Dersleri Planlama/Uygulama Komisyonu

 • Öğr. Gör. Aylin KART (Komisyon Başkanı)
 • 5(i) yabancı dil dersleri için Öğretim Elemanı Bilgilendirme sunumu hazırlamak,

  Belirlenen kazanımlara uygun öğretim materyallerini belirlemek,

  Akademik yıl içerisinde uygulanacak öğretim programını hazırlamak,

  Yapılan bütün çalışmaları yıllara göre arşivlemek,

  Yapılan toplantılarla ilgili tutanaklar tutmak, ve yönetimin ulaşabileceği şekilde veri tabanında arşivlemek,

  Dil düzeylerinin kazanım özelliklerine uygun ölçme araçları geliştirmek,

  Yapılacak sınavları izlemek ve yönetmek,

  AKUZEM’de yürütülecek dersler için hazırlıkların yapılması ve ders işleyiş süreçlerinin koordine/takip edilmesi,

  Dersler ve sistemle ilgili yaşanan problemlerin konusunda yüksekokul yönetimi ve AKUZEM yetkilileri ile paylaşılmasıdır.

İngilizce Program Hazırlama Komisyonu

 • Öğr. Gör. Seçil KÖKEN GÜRKAN (Komisyon Başkanı)
 • İngilizce Program Hazırlama Komisyonu İngilizce hazırlık sınıflarında kazandırılması hedeflenen dil becerileri açısından izlenmesi gereken süreci belirlemeye yardımcı olacak araştırma ve değerlendirmeler yapar; planlanan çalışmalar kapsamında ders materyallerini değerlendirir.

  Öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedefleri doğrultusunda, her akademik yıl başlangıcında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını temel alarak Dil Yeterlilik Düzeylerine yönelik kazanımları belirleyerek İngilizce Hazırlık sınıflarında takip edilecek olan izleme sınavlarının ve kur sonu yeterlik sınavlarının tarih ve sayılarının da yer aldığı Öğretim Programını hazırlar ve tüm öğrencileri ve öğretim elemanlarını bu konuda bilgilendirir.

  Dönem boyunca kullanılacak olan ders kitaplarını belirler ve gerektiğinde kullanılmak üzere destekleyici materyal hazırlar,

  Dil düzeylerine yönelik yeni belirlenen Kelime ve Dilbilgisi içeriğini, kullanılacak ders araç gereçlerinde yer alan ünitelere yerleştirir,

  Öğretim programının işleyişi sürecinde, öğretim elemanları ile periyodik konu odaklı toplantılar yapar,

  Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Hazırlama Komisyonu ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapar ve hazırlanan sınavların program ile tutarlılığını ve kapsamını ele alan raporlar hazırlar,

  Bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla programın uygulanmasında aksayan noktaları belirler ve diğer komisyonlar, öğretim elemanları ve idareyle değerlendirmeler yaparak gerekli iyileştirmeleri yapar.


İngilizce Sınav Hazırlama Komisyonu

 • Öğr. Gör. Recep KAZANCI (Komisyon Başkanı)
 • Üniversite genelinde yapılan büyük sınavlar IAESTE, ERASMUS, MEVLANA ve hazırlık programlarında uygulanan tüm İngilizce sınavları Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Sınav Hazırlama Komisyonu, Program Hazırlama Komisyonu ve Değerlendirme Komisyonu ile işbirliği yaparak sınavların hedeflere uygun hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

  Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanan sınavlar

  Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı : Öğrencilerin hazırlık programında bulunacakları düzeyi belirleyen bu sınav eğitim-öğretim yılı başında yapılır.

  İzleme Sınavı : Belirli aralıklarla öğrencilerin dilbilgisi ve beceri alanlarında edindikleri kazanımları ölçmek amacıyla uygulanır.

  Düzey Yeterlik Sınavı: Her düzeyde öğrencilerin edinmesi gereken kazanımların yeterliğini ölçmek amacıyla uygulanır.


Değerlendirme Komisyonu

 • Öğr. Gör. Ahmet Gazi ÖZEL (Komisyon Başkanı)
 • Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda uygulanan tüm İngilizce sınavlar ile Üniversitemiz genelinde uygulanan ERASMUS, IAESTE, MEVLANA gibi programların yabancı dil sınavlarındaki çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtların teknolojik imkânlarla puanlanmasını gerçekleştirmektedir.

  Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından üretilen test araçlarının kullanılması sonucu elde edilen verileri değerlendirip geri bildirimde bulunur.

  Sınava giren her bir öğrencinin konu alanlarına göre aldığı puanları gösteren şube sonuç listelerini oluşturur.

  Ölçme araçlarından elde edilen puanların analizini yapar, sonuçları rapor eder ve test sonuçlarına ilişkin kayıtları tutar.

  Sınav sonucunda elde edilen verilerden yola çıkılarak madde analizi yapar; soruların ayırıcılık ve güçlük indekslerini hesaplar ve yanıtların çeldirici analizlerini oluşturur.

  Şubelerin konu alanlarına göre başarı ortalamalarını hesaplar ve genel ortalamadan farkları istatistikî verilerle grafikleştirir.

  Haftalık düzenlenen toplantılarda Program Hazırlama Komisyonu ve Sınav Hazırlama Komisyonu ile bilgi paylaşımında bulunur.

  Sınav Hazırlama Komisyonu ve Program Hazırlama Komisyonu ile işbirliği içerisinde eğitim programını geliştirmeye ve eğitimin kalitesini artırmaya çalışır.

Almanca Program Hazırlama Komisyonu

 • Öğr. Gör. Mükerrem KAPLAN (Komisyon Başkanı)
 • Almanca Program Hazırlama Komisyonu Almanca hazırlık sınıflarında kazandırılması hedeflenen dil becerileri açısından izlenmesi gereken süreci belirlemeye yardımcı olacak araştırma ve değerlendirmeler yapar; planlanan çalışmalar kapsamında ders materyallerini değerlendirir.

  Öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedefleri doğrultusunda, her akademik yıl başlangıcında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını temel alarak Dil Yeterlilik Düzeylerine yönelik kazanımları belirleyerek Almanca Hazırlık sınıflarında takip edilecek olan izleme sınavlarının ve kur sonu yeterlik sınavlarının tarih ve sayılarının da yer aldığı Öğretim Programını hazırlar ve tüm öğrencileri ve öğretim elemanlarını bu konuda bilgilendirir.

  Dönem boyunca kullanılacak olan ders kitaplarını belirler ve gerektiğinde kullanılmak üzere destekleyici materyal hazırlar,

  Dil düzeylerine yönelik yeni belirlenen Kelime ve Dilbilgisi içeriğini, kullanılacak ders araç gereçlerinde yer alan ünitelere yerleştirir,

  Öğretim programının işleyişi sürecinde, öğretim elemanları ile periyodik konu odaklı toplantılar yapar,

  Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Hazırlama Komisyonu ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapar ve hazırlanan sınavların program ile tutarlılığını ve kapsamını ele alan raporlar hazırlar,

  Bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla programın uygulanmasında aksayan noktaları belirler ve diğer komisyonlar, öğretim elemanları ve idareyle değerlendirmeler yaparak gerekli iyileştirmeleri yapar.


Almanca Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu

 • Öğr. Gör. Tuğba YİĞİTOĞLU (Komisyon Başkanı)
 • Üniversite genelinde yapılan büyük sınavlar IAESTE, ERASMUS, MEVLANA ve hazırlık programlarında uygulanan tüm Almanca sınavları Almanca Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu, Program Hazırlama Komisyonu ile işbirliği yaparak sınavların hedeflere uygun hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

  Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanan sınavlar

  Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı : Öğrencilerin hazırlık programında bulunacakları düzeyi belirleyen bu sınav eğitim-öğretim yılı başında yapılır.

  İzleme Sınavı : Belirli aralıklarla öğrencilerin dilbilgisi ve beceri alanlarında edindikleri kazanımları ölçmek amacıyla uygulanır.

  Düzey Yeterlik Sınavı: Her düzeyde öğrencilerin edinmesi gereken kazanımların yeterliğini ölçmek amacıyla uygulanır.

Rusça Program Hazırlama Komisyonu

 • Öğr. Gör. Semra BAŞARAN GARİP (Komisyon Başkanı)
 • Rusça Program Hazırlama Komisyonu Rusça hazırlık sınıflarında kazandırılması hedeflenen dil becerileri açısından izlenmesi gereken süreci belirlemeye yardımcı olacak araştırma ve değerlendirmeler yapar; planlanan çalışmalar kapsamında ders materyallerini değerlendirir.

  Öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedefleri doğrultusunda, her akademik yıl başlangıcında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programını temel alarak Dil Yeterlilik Düzeylerine yönelik kazanımları belirleyerek Rusça Hazırlık sınıflarında takip edilecek olan izleme sınavlarının ve kur sonu yeterlik sınavlarının tarih ve sayılarının da yer aldığı Öğretim Programını hazırlar ve tüm öğrencileri ve öğretim elemanlarını bu konuda bilgilendirir.

  Dönem boyunca kullanılacak olan ders kitaplarını belirler ve gerektiğinde kullanılmak üzere destekleyici materyal hazırlar,

  Dil düzeylerine yönelik yeni belirlenen Kelime ve Dilbilgisi içeriğini, kullanılacak ders araç gereçlerinde yer alan ünitelere yerleştirir,

  Öğretim programının işleyişi sürecinde, öğretim elemanları ile periyodik konu odaklı toplantılar yapar,

  Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Hazırlama Komisyonu ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapar ve hazırlanan sınavların program ile tutarlılığını ve kapsamını ele alan raporlar hazırlar,

  Bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla programın uygulanmasında aksayan noktaları belirler ve diğer komisyonlar, öğretim elemanları ve idareyle değerlendirmeler yaparak gerekli iyileştirmeleri yapar.


Rusça Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu

 • Öğr. Gör. Mehmet Soner OTRAKÇI (Komisyon Başkanı)
 • Üniversite genelinde yapılan büyük sınavlar IAESTE, ERASMUS, MEVLANA ve hazırlık programlarında uygulanan tüm Rusça sınavları Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Komisyonu, Program Hazırlama Komisyonu ile işbirliği yaparak sınavların hedeflere uygun hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

  Sınav Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanan sınavlar

  Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı : Öğrencilerin hazırlık programında bulunacakları düzeyi belirleyen bu sınav eğitim-öğretim yılı başında yapılır.

  İzleme Sınavı : Belirli aralıklarla öğrencilerin dilbilgisi ve beceri alanlarında edindikleri kazanımları ölçmek amacıyla uygulanır.

  Düzey Yeterlik Sınavı: Her düzeyde öğrencilerin edinmesi gereken kazanımların yeterliğini ölçmek amacıyla uygulanır.


Son Güncelleme : 22 Ekim Perşembe 2020
44