Yabancı Diller Yüksekokulu


Yüksekokulumuz Hakkında

Genel Bilgiler

Yabancı Diller Yüksekokulu, 26 Şubat 2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Hazırlık Programı

Yüksekokulumuzda, yükseköğretim kurumlarının öngördüğü zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlık programı yürütülmektedir. Hazırlık programının amacı, öğrencilere akademik, mesleki ve sosyal yaşamlarında dili etkin kullanabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri

2547 sayılı kanunun 5. maddesinin (ı) bendi kapsamındaki zorunlu yabancı dil dersleri ile ön lisans ve lisans programlarının öğretim programlarında yer alan diğer yabancı dil dersleri yüksekokulumuz tarafından yürütülmektedir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Yüksekokulumuzda, 2013 – 2018 yılları arasında yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretimi programı uygulanmıştır.

YLSY Yabancı Dil Öğretimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 Sayılı kanun kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına resmi-burslu statüde öğrenci göndermektedir. Yüksekokulumuz, ilk kez 2010 yılında bu öğrencilerin İngilizce öğretim programını yürüten eğitim kurumları arasında yer almıştır. 2011 yılında ise Almanca öğretimini de üstlenmesi ile her iki dilde öğretimi sürdüren tek kurum olma başarısını göstermiştir.

ÖYP Yabancı Dil Öğretimi

Yüksekokulumuz 2010 – 2016 yılları arasında Yükseköğretim Kurumu tarafından Yükseköğretim Kanunu’nun 33/a maddesi uyarınca atanan araştırma görevlilerinin dil eğitimlerini sürdürmüştür.

 

Yüksekokulumuzdan Fotoğraflar

 


Son Güncelleme : 7 Eylül Cumartesi 2019
41