Yabancı Diller Yüksekokulu


Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı Başvuruları

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için 28 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı duyurusudur.

 

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı nedir?

Yükseköğretim Kanunun 5 inci maddesinin (ı) fıkrası gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olabilmek için uygulanan sınavdır. Sınavdan başarılı olan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaftır.

Bu sınav, kayıt olunan ilgili bölümlerin/programların müfredatlarında yer alan okutulması zorunlu olan aşağıdaki derslerden muaf olabilmek için uygulanan sınavdır. Bu sınav ile aşağıdaki derslerin dışında kalan derslerden muaf olunamaz.

Alan Kodu Ders Kodu Ders Adı Kuramsal Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredi
YBD 101 İngilizce I 2 0 2 4
YBD 102 İngilizce II 2 0 2 4
YBD 103 Almanca I 2 0 2 4
YBD 104 Almanca II 2 0 2 4
YBD 105 Fransızca I 2 0 2 4
YBD 106 Fransızca II 2 0 2 4
YBD 111 İngilizce I 3 0 3 4
YBD 112 İngilizce II 3 0 3 4
YBD 113 Almanca I 3 0 3 4
YBD 114 Almanca II 3 0 3 4
YBD 115 Fransızca I 3 0 3 4
YBD 116 Fransızca II 3 0 3 4
YBD 121 İngilizce I 2 0 2 2
YBD 122 İngilizce II 2 0 2 2
YBD 123 Almanca I 2 0 2 2
YBD 124 Almanca II 2 0 2 2
YBD 125 Fransızca I 2 0 2 2
YBD 126 Fransızca II 2 0 2 2
YBD 181 İngilizce 2 0 2 8

 

Bu sınav hazırlık muafiyet sınavı değildir!

 
Sınav yerleri ve sınav saati sınav başvuruları alındıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası (ydy.akdeniz.edu.tr) üzerinden ilan edilecektir. Takip ediniz.

 
Öğrenciler sınava, ilan edilen gün, saat ve salonda girmek zorundadır. Bu sınava katılamayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

 
Sınav, bütün Fakülte/Yüksekokullar için aynı saatte başlar ve biter.

 
Bu sınava önceki yıllarda bu dersleri almış ve başarısız / devamsız olan öğrenciler de bu sınava girebilirler.

 
Başvuru son tarihi 22 Eylül 2017’dir.

 

Başvuru yapmak için tıklayınız.

 


Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017

0